Контактирајте не веднаш

На телефон: 043 365 008
Email:
Subject:
Message:
6 + 3 =

Автоматика


-Изведба и одржување на системи за пуштање во работа и нивно сигурно работење.

-Располагаме со сите видови на елементи за сигурна работа како што се: автоматски осигурувачи, контактори, биметална заштита, заштитни релеи (од фазна разлика), заштита од работа на суво (за потопни ел.мотори)  и др.

-Сите елементи се вградуваат во соодветен ормар или замена на елементи во постоечки ормар.

     

Поправка на сите видови на рачен алат

               

top