Пумпи

Epson Stylus PRO 7890
Joomla 2.5

-Сервисирање на сите видови на потопни пумпи, потопни ел.мотори и хидрофорски пумпи.

-Премотување на статори, промена на лежишта и заптивни елементи.

-Замена на оштетени делови и поправка на механички оштетувања.

-Вршиме и асистенција при демонтажа и монтажа на лице место со пуштање во работа.

      

  

joomla хостинг
время в Украине